Nhất niệm vĩnh hằng

Nhất niệm vĩnh hằng

| Ngày cập nhật : 14/9/2020

Tác giả : Nhĩ CănCá độ 888

Tình trạng : Hoàn thành

Truyện dịchCá độ 888

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Cảnh giới tu luyện:

Cá độ 888- Ngưng Khí Cảnh: Tầng 1→ Tầng 10

- Trúc Cơ Cảnh: Sơ Kỳ → Trung Kỳ → Hậu kỳ→ Đại Viên Mãn

- Kim Đan Cảnh: Sơ Kỳ → Trung Kỳ→ Hậu kỳ→ Đại Viên Mãn

Cá độ 888- Nguyên Anh Cảnh: Sơ Kỳ → Trung Kỳ→ Hậu kỳ → Đại Viên Mãn→ Nửa Bước Thiên Nhân

- Thiên Nhân Cảnh: Sơ Kỳ → Trung Kỳ→ Hậu kỳ→ Đại Viên Mãn → Thiên Tùy Nhân Nguyện → Thế Giới Chi Y

- Bán Thần Cảnh: Sơ Kỳ → Trung Kỳ→ Hậu kỳ → Đại Viên Mãn ( Đỉnh Phong ) → Chuẩn Đại Thừa ( Chuẩn Thiên Tôn )

Cá độ 888- Đại Thừa Cảnh ( Thiên Tôn ): Sơ Kỳ → Trung Kỳ → Hậu Kỳ → Đại Viên Mãn → Nửa Bước Thái Cổ ( Chuẩn Thái Cổ )

- Thái Cổ Cảnh ( Hoàng Giả ): Sơ Kỳ→ Trung Kỳ → Hậu Kỳ→ Đại Viên Mãn→ Nửa Bước Chúa Tể ( Chuẩn Chúa Tể )

- Chúa Tể Cảnh

- Vĩnh Hằng Cảnh

5 chương mới nhất
Danh sách chương